Kalender

September
Vrijdag 7 september 2018: ouderinfoavond

Oktober
Dinsdag 4 oktober 2018: collegecross
Maandag 8 oktober 2018: vrijaf
Vrijdag 19 oktober 2018: missiemarkt

November
Donderdag 22 november 2018: Uitstap naar Westhoek
Vrijdag 23 november 2018: Pedagogische Studiedag

December
Maandag 10 december 2018: start proefwerken
Donderdag 20 december 2018: oudercontact + 2dehandsbeurs sneeuwklassen

Januari
Maandag 14 januari 2019: infoavond sneeuwklassen

Februari
Vrijdag 1 februari: vrijaf
Zondag 10 februari 2019: Concert in de Werf
Donderdag 14 februari 2019: ertrek sneeuwklassen
Vrijdag 22 februari 2019: terugkomst sneeuwklassen
Zondag 24 februari 2019: infodag SJC
Donderdag 28 februari 2019: Dag van het kind - carnaval

Maart
Zondag 17 maart 2019: Krokustafel

Mei
Donderdag 9 mei 2019: uitstap Breendonk + kazerne Dossin
Woensdag 29 mei 2019: pedagogische studiedag

Juni
Maandag 17 juni 2019: start proefwerken
Dinsdag 25 juni 2019: sportdag
Donderdag 27 juni 2019: Boekenbeurs humaniora + Afscheid 6de leerjaar